Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bình Đa

Đường Vũ Hồng Phô, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
c2.binhda@bienhoa.edu.vn